Elrevisionsbesiktning

Revisionsbesiktning av elanläggning

Besiktning utförs enligt försäkringsvillkor och enligt riktlinjer från Svenska Brandskyddsföreningens Elektriska Nämnd med avsikt att främja säkerheten mot

  • Brandskador
  • Personskador
  • Maskinskador
  • Driftavbrott

som kan uppkomma genom elanläggning.
Revisionsbesiktning innebär även att krav från Elsäkerhetsverket på ”Periodisk tillsyn” tillgodoses.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Skapad av

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top