EBB ELbesiktningsbyrån

EBB ELbesiktningsbyrån utför alla typer av EN2010 ELBesiktning genom elbesiktningar inom varierande områden, allt från stålverk, pappersbruk och värmeverk till mindre industrier, lantbruk, kyrkor och skolor.

Elbesiktningarna utgörs i huvudsak av:

· Elrevisionsbesiktning enligt försäkringsvillkor.
· Entreprenadbesiktning av elkraft- eller styr- och övervakningsanläggningar.
· Elsäkerhetsbesiktning.
· Leveransbesiktning.
· Statusbedömning.

Verksamhetsområden

Besiktningsverksamheten bedrivs i huvudsak inom Östergötlands, Örebro och Södermanlands län men även inom närliggande områden.

Uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare finns i första hand inom industri, kommunala, statliga och kyrkliga förvaltningar, universitet och skolor, fastighetsbolag, el- och värmeproducenter samt lantbruk mm.

EN-auktoriserade besiktningsingenjörer

Inom EBB ELbesiktningsbyrån finns besiktningsingenjörer med lång och bred erfarenhet vid våra kontor i Örebro och Östergötlands län. Besiktningsingenjörerna är auktoriserade av Brandskyddsföreningen Elektriska Nämnden.

 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Skapad av

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top